ÇEVRE POLİTİKAMIZ

Yaşadığımız çevrenin korunmasını ve iyileştirilmesini işimizin bir parçası kabul ederek;
• Çevre ile ilgili mevzuat şartlarını yerine getirmeyi,
• Doğal kaynakları verimli kullanarak, atıklarımızı minumum seviyeye indirmeyi,
• Gelecek kuşaklara doğal ve yaşanılası yaşam alanları oluşturmak için etkin bir şekilde çalışmayı,
• Çevre kirliliğini önlemede uygulanabilir en gelişmiş teknolojileri kullanarak, bu konuda performansımızı sürekli geliştirmeyi taahhüt ediyoruz.